Hic, hôm qua thế nào con máy nhà e khởi động không lên, thế là mất xem trận El Classico ( chỗ em chưa có cáp :khoc: ). Thế là phải cài lại Win, nhưng khi cài driver cho máy thì không thấy có driver Sound card. Các bro rảnh giúp em tìm với, chứ em cày tung google vẫn chưa tìm ra cái driver nào thích hợp cho main của em. ( Em cũng đã cài Realtek AC97 nhưng vô dụng ) . Main của em:
Intel 82945G Express Chipset Family
Main Driver : igxprd32.dll
Version : 6.14.0010.4926
HELP :khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc: