1 (1) . [ST] xXxHunterxXx : 188

2 (5) . [ST] Quang_Barca : 156.25

3 (2) . [Join] Quanbi : 134

4 (3) . Quân Chu : 90

5 (11) . [ST] Keidy : 85

6 (8) . [AoA] Linh Linh : 71.25

7 (4) . [ST] Catenaccio : 60

8 (12) . [Join] Nambui : 53.25

9 (9) . [ST] CuongDz : 52

10 (6) . [uNs] Sweet : 45

11 (7) . [ST] Son Ka : 43

12 (15) . [AoA] Jindo93 : 37.5

13 (10) . [uNs] Trung.Anh : 31

14 (0) . [ST] Wazza : 30

15 (28) . [ST] Jimmy : 23.5

16 (12) . [AoA] El-nino : 23

16 (12) . [ST] Akai : 23

18 (15) . [AoA] Mitom : 22.5

18 (15) . [JoIN] Long Gà : 22.5

19 (18) . [uNs] Hargo : 17

20 (19) . [proA] zu@ze : 15

20 (0) . Thái Nam : 15

20 (0) . Phương Hoàng : 15

20 (0) . Phạm Hoàng Việt : 15

20 (0) . Đức : 15

20 (0) . Mạnh Stomrage : 15

26 (20) . Minh Đạt : 13

26 (20) . [Join] Dũng Bính : 13

26 (20) . [proA] Backun : 13

29 (23) . Đình Tùng 2806 : 11.25

29 (23) . [uNs] Batigol : 11.25

29 (23) . bincesc : 11.25

29 (23) . [JoIN] EVEN : 11.25

29 (23) . siliver : 11.25