Trích dẫn Nguyên văn bởi --Catenaccio Xem Bài Gởi
Upppppppppppp
cũng ở ngay gần quán hôm nảo rảnh qua ủng hộ