Mình mới mua tay cầm Bluetooth Mocute 504. Laptop đã nhận thiết bị, nhưng chỉ sử dụng được vài nút, không thể chơi được. PES 2017 mình đã cài, đá bàn phím okey. Mong được trợ giúp cách cài đặt, setting để có thể chơi được bằng tay cầm này. Cảm ơn trước