Các pro có thể nói rõ từng chiến thuật Att và Def trong mục này cho e với. E chỉ hiểu qua mấy cái quen thuộc như tiki taka - số 9 ảo - tạt cánh đánh đầu... Mong các pro giúp