Cho mình hỏi cách tăng tự động 1 tuổi all cầu thủ bằng tool PES 2013 Editor v2.0 by w!Ld@ với ? Thanks.